Polityka prywatności

W poniższym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://kuchennykredens.pl.

  1. Administratorem strony oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Monika Śmigielska (zwana dalej „Administratorem”). W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@kuchennykredens.pl.
  2. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.  
  3. W związku z odwiedzaniem przez Użytkownika strony internetowej Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z tejże strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej strony www, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników. 
  4. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych jak również do odwołania w każdym czasie zgody udzielonej Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@kuchennykredens.pl z prośbą o zmianę jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana. 
  5. Cele i zakres przetwarzania:
  • Newsletter – otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania imienia oraz adresu e-mail w formularzu zapisu w panelu bocznym strony www.kuchennykredens.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.
  • Kontakt e-mailowy – kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 
  • Komentarze – strona www.kuchennykredens.pl umożliwia Użytkownikom pozostawienie komentarza na stronie. W celu dodania komentarza Użytkownik powinien wypełnić stosowny formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że Użytkownik wcześniej zwróci się do Administratora z prośbą o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

6. Administrator strony www.kuchennykredens.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.kuchennykredens.pl 

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z naszym serwisem kontakt@kuchennykredens.pl.